Hanımeli Kadın Dünyası Sitesi
Epilepsi PDF Yazdır E-posta

 

Epilepsi 

Beyinde herhangi bir bölgenin kontrol dışı aktif hale gelmesi ve bunun bir süre devam etmesi olarak tanımlanabilir. Bu istem dışı aktif hale gelme durumunun

başlangıcından bitişine kadar olan döneme, epilepsi nöbeti diyoruz. Beyindeki aktif olan bölgeye göre nöbetler değişiklik gösterir. Örneğin, merkezi sinir sisteminde kol ve bacak hareketlerini sağlayan bölge aktif durumu gelirse, istemsiz kasılmalar olur.

  Epilepsi kimlerde görülür?

  Epilepsi, yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın

tüm bireylerde görülebilir. Epilepsi bir çok değişik rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmalarda; zor bir doğumdan dolayı bazen bebeğin merkezi sinir sisteminin hasar görmesi, Menenjit gibi ciddi bir hastalık geçirilmiş olması veya herhangi bir kaza sonrası beyin hasarı oluşması ve benzeri nedenler ile ortaya çıktığı görülmektedir. Epilepsi bulaşıcı değildir.

  Epilepsi Nöbeti Türleri:

 Epilepsi  nöbetleri  Kısmi  ve Genel olmak üzere iki gruba ayrılır:

      Genel nöbetler: Araz hem sağ hem de sol beyinde, dolayısıylı tüm beyin bazında olabilir. Nöbet sırasında her zaman, bir şuur kaybı vardır. Bu tür nöbet geçiren insanlar, nöbet sırasında neler yaşadıklarını hatırlayamazlar.

 

     Kısmi nöbetler: Araz beynin belli bir kısmında ortaya çıkar. Bunun belirtileri çok çeşitli olup, bozukluğun oraya çıktığı beyin kısmına bağlıdır. Bazı nöbetlerde insanın şuuru açık kalır, bazılarında ise kaybolur. Kısmi nöbetler, basit, kompleks ve sekonder genel nöbetler olarak üç kısma ayrılır. Bu son nöbet türü, bir kısmi nöbetin genel nöbete geçmesi anlamına gelir.

  Epilepsi Nöbetlerini Tetikleyici Etkenler:

 Epileptiğin neden belli zamanlarda nöbet geçirdiği genellikle çok fazla bilinmemekle bereber, bazı olayların, nöbet geçirmeyle belli bir bağlantısı olduğu bilinmektedir. Aşağıdaki  durumların bazen tetikleyici olduğu görülmektedir:

 

      Yoğun stress,

       Uzun süre uyukusuz kalmak,

      Bilgisayar oyunları veya diskotek ışıklandırması gibi güçlü ışık etkenlerine maruz kalmak,

      Beden ısısında büyük değişikliklerin ortaya çıkması, yüksek ateş gibi durumlar,

       Aşırı alkol alınmasından sonra,

       Yasal olmayan maddeler kullanmak,

       Düzensiz yemek, kontrolsüz diyet ve benzeri beslenme bozuklukları,

      Büyük bir çaba sarfetme öncesi veya sonrası nöbet gelebilir,

Epilepsi tedavisi:

Epilepsinin var olması durumunda, nöbeti durduran veya yeni nöbeti önleyen bazı ilaçlar hekim tarafından verilir

 DİKKAT:

 -     Hekimin verdiği ilaçlar kesinlikle hekimin önerdiği şeklinde alınmalıdır. Aksi taktirde, tedaviden olumlu cevap alınmayabilir.

 -     Kesinlikle hekim karar vermeden ilaçlar kesilmemelidir. Aksi taktirde nöbetler kontrolsüz hale gelir.

  Epilepsi Tanısı Nazıl Konur?

 Epileptik nöbet sırasında beyindeki elektrik sinyallerinin iletilmesinde bozukluk yaşanır.

 Epilepsi tanısı  için, çeşitli test ve incelemeler yapılmaktadır. Bunların en önemlisi EEG’dir. EEG cihazıyla (Elektroansefalografi) beyindeki elektrik sinyalleri kayıt ve kontrol edilir.

 Epileptik araz EEG’de de görülebilir. Nöbet arasındaki EEG görüntüsü, epilepsi söz konusu olduğunda normalden farklı olur. Ancak, EEG’de her zaman bir değişiklik görülmeyebilir.

 BT (bilgisayarlı tomografi) veya MRI (magnetik resonant görüntü) taraması gibi görüntüleme cihazlarıyla, beyin işlevindeki aksaklık ortaya çıkabilir.

 Bu testlerin yardımıyla bir uzman hekim tarafından Epilepsi tanısı konabilir.

 

 

İstatistikler

Üye : 18
İçerik : 224
Sayfa Gösterimi : 833546