Kusma- Reflü Yazdır

Kusma-Reflü

Gastroözefageal reflü ( GER ), ağız yoluyla alınan besinlerin mideye geldikten sonra midenin besinleri sindirme amaçlı kasılması esnasında, mide ve yemek borusu arasındaki fizyolojik kapakçığın olgunlaşmamasına veya mide içeriğinin fazla  olmasına bağlı, yiğeceklerin yemek borusu aracılığı ile ağızdan çıkarılması olarak tanımlanır. Süt çocuklarında çok sık karşılaşılan fizyolojik bir durum olarak kabul edilir. Reflüye  eşlik eden şikayetler oluyor ise kusma patolojik özellik kazanıp reflü hastalığı olarak isimlendirilir. Dolayısı ile patolojik reflüyü iyi tanımlamak ve tedavi etmek gerekir.

 

 Reflünün  patolojik özellik kazandığı  durumlar nelerdir?

Eşlik eden

Büyüme gelişme geriliği

Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu

Reaktif hava yolu hastalığı varlığı

Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonu ve sinüzit

Kronik öksürük

Mide niçeriğinin akciğere kaçması ve hayati tehlike arz etmesi

durumunda patolojik reflü ismini alır. Her kusma reflüye bağlı değildir. Kusmaya neden olan birçok hastalık vardır.

 Çocuklarda kusmaya neden olan hastalıklar nelerdir?

Enfeksiyonlar: İdrar yolu enfeksiyonu

Akut gastroenterit

Akut tonsillofarenjit

Menenjit

 Metabolik: Böbrek üstü yetmezliği

Metabolik hastalıklar

 Anatomik: Bagırsaklarda yapısıklık

Bağırsaklarda dönme

Mide çıkış darlığı

Yemek borusu atrezisi

 İntolerans: Çölyak hastalığı

Reflüsü olan hastada izlenecek yol nedir?

1.Hasta yakınlarından bilgi alma:

Kusmalar ne zaman başladı

Beslenme ile ilişkisi

Besin içeriği

Kusmayı provake edecek ilaç alımı varlığı

Kusma miktarı

Kusmada safra varlığı

Aşırı beslenme  varlığı

Ailesel hastalık veya akraba evliliği varlığı

Eşlik eden şikayet varlığı

Önceden geçirilmiş alt solunum yolu enfeksiyonu varlığı

Önceden geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonu varlığı sorgulanması gereken durumlardır.

 2.Fizik muayene:

Geniz akıntısı

Orta kulak enfeksyonu

Akciğer enfeksiyonu

Kansızlık

Büyüme gelişme geriliği varlığı fizik muayenede dikkat edilmesi gereken durumlardır.

3.Labaratuar:

Hemogram

Gaitada gizli kan

Baryumlu pasaj grafisi

1 ay altı bebeklerde kan biyokimya tetkikleri

Kan şekeri

Tit

Metabolik tarama testi

Batın USG

pH monitorizasyonu

Nükleer tıp çalşmaları

 Tedavisi nasıl yapılmakta?

Refünün tedavisi kişiye özeldir. Bir takım öneriler, medikal ve cerrahi tedaviler şeklindedir. Reflüye bağlı kusmaları olan çocukların büyük bir kısmı geleneksel yaklaşımlardan fayda görür v kısa bir süre sonra şikayetleri geriler. Bunlar:

Aşırı beslenmenin azaltılması

Pozisyon verilmesi

Öğünlerin kıvamlı verilmesi

Beslenme aralığının kısaltılıp öğün içeriğinin azaltılması

 Reflüde cerrahi girişim ne zaman yapılır?

Medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalar

Reflüye bağlı komplikasyan geliştiren hastalar

 

Dr. Cengiz Akbenlioğlu