Anasayfa Psikolojik Sorunlar
Hanımeli Kadın Dünyası Sitesi
Psikolojik Sorunlar ve Destek
Psikoterapi Nedir, Ne Sağlar? PDF Yazdır E-posta

Psikoterapi Nedir, Ne Sağlar?

Psikoterapi bir ötekinin tanıklığında çıkılan içsel bir yolculuktur. Her biri kendine has özellikler taşıyan iki öznel varlığın buluşmasıyla var olduğuna göre terapi ilişkisi parmak izi gibi kendine özgüdür.

Devamını oku...
 
Çekingen Kişilik Bozukluğu PDF Yazdır E-posta

Çekingen Kişilik Bozukluğu 

Toplum içinde kendisini gösterememe, düşük benlik saygısı ve sosyal ilişkilerde yetersizlik ile kendini gösterir. Başkalarının kendisini kabul etmeyeceği, beğenmeyeceği, eleştireceği düşünceleri yoğundur. Sürekli olarak kendi kendisini eleştirir, kendini beğenmez ve sürekli olarak kendisi ile ilgilenir. Sosyal ilişkilerden kaçınma, grup toplantılarında yer almama, sözel iletişime girmeme tipik davranış biçimleridir. Başkalarının fikirleri onun için çok önemlidir ve sürekli kabul görme, onay alma ihtiyacı duyarlar. Başka kişilerle iletişim kurmak, gruplarda yer almak isteseler de bunu yapabilecek iletişim becerilerine sahip olmadıklarından bir türlü buna cesaret edemezler. 

Devamını oku...
 
Duygusal Zeka PDF Yazdır E-posta

Duygusal Zeka

Mesleki ve günlük hayatta başarılı olmanın en önemli etkenlerinden biri olan duygusal zeka geliştirilebiliyor.

Uzmanlar bunun için 7 öneride bulunuyor.

 Düzenli ve sistemli bir çalışma ile duygusal zeka öğrenilip, geliştirilebiliyor. İnsanların kişisel ve mesleki anlamda başarılı olmalarını IQ’dan çok daha fazla etkileyen duygusal zeka, insanların ortak duyguları, iletişim becerileri, insanlık anlayışları, incelik, kibarlık, nezaket gibi yetenekleri olarak tanımlanıyor. Duygusal zekası yüksek insanlar mesleki anlamda başka insanlar ile iyi iletişim kurabildiklerinden ve yönetme becerisine sahip olduklarından genellikle çok başarılı olurken, günlük hayatta da duygusal zeka insanların iş arkadaşları ve aile bireyleri ile iyi anlaşabilmelerini sağlıyor. 

Öneriler:

Devamını oku...
 
Kaygı Bozukluğu PDF Yazdır E-posta

Kaygı Bozukluğu

Kaygı bozukluğunun temel özelliği, kişinin gündelik hayatta karşılaştığı olaylarla ilgili olarak, engelleyemediği aşırı bir endişe ve kuruntulu beklenti (evham) içinde olmasıdır.

 Ekonomik durum, muhtemel iş yükümlülükleri, sağlık sorunları, çocukların yaşayabileceği olaylar, ev işleri, onarımlar, randevulara yetişememe gibi günlük konularla ilgili olarak aşırı/ölçüsüz endişe ve kuruntular sıklıkla görülmektedir.

 Kaygı bozukluğu, Psikolojik Rahatsızlıkları Sınıflandırma Kitabında, sosyal ya da mesleki işlevlerde önemli bozulmaya ya da hastada belirgin strese neden olan, çeşitli somatik belirtilerin (psikolojik kökenli ağrılar) eşlik ettiği yaygın endişe hali olarak tanımlanmıştır.

 Kaygı bozukluğu sıklıkla görülen bir durumdur ve bir yıllık yaygınlığı için akla uygun tahminler %3 ile %8 arasında değişmektedir. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla yüzde elli daha fazladır. 

Devamını oku...
 
Aile İçi İletişim PDF Yazdır E-posta

Aile içi iletişim

Aile içi iletişim; en temel tanımı ile aile üyelerinin birbirlerine sözel ve sözel olmayan davranışları ile verdikleri tepkileri, mesajları kapsar. Bu iletişim doğru bir şekilde sağlandığında da, insanlar karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlayabilir hale gelir. Bu nedenle, etkili iletişim sadece kendini ifade etmekten değil, aynı zamanda söylenenleri de dinleyebilmekten geçer.

Etkili iletişim, aile üyelerinin birbirlerine karşı hissettikleri olumlu duyguları olduğu farklılıkları da ifade edebilecekleri özgür bir ortam yaratılmasını sağlar. Duygu ve düşüncelerini açık ve dürüst bir şekilde dile getirebilen aile üyeleri kimi zaman “çözülemez” gibi görünen problemleri de çözebilme şansına sahip olur. Açık ve dürüst bir iletişimi sağlayamayan aileler ise, problem çözümlerinde başarısız olmakta, aile içinde zayıf duygusal bağ, samimiyet eksikliği oluşmaktadır. Uzun vadede ise zayıf iletişim; aile üyelerinin ayrı yaşaması, ebeveynlerin boşanması ve çocuklarda artan uyum ve davranış problemleri ile sonuçlanmaktadır.

Devamını oku...
 
Aile İçi Stres ve Çocuk PDF Yazdır E-posta

Aile içi Stres ve Çocuk

Aile ortamı, yaşayan bir organizmaya benzetilebilir. Nasıl ki kişinin bir organı hasta olduğunda bütün vücudu etkilenirse aynı şekilde aile üyelerinden birinin bedensel veya ruhsal bir sorun yaşaması aile bireylerinin psikolojisini etkileyecektir.

Stres etkenlerinden sözetmek gerekirse;

Aileden birinin ölümü, aile bireylerinden birinin ölümcül bir hastalığa yakalanması, aileden birinin zeka özürlü veya sakat olması, iflas, ailenin aşırı borcu olması, taşınma, ayrılık, boşanma, göç, ekonomik zorluklar, yoksulluk, kalabalık aile ortamı, bedensel hastalıklar, tabii afetler, cinsel ya da fiziksel istismar, ebeveynlerdeki madde bağımlılığı, çocuğa yeterli ilgi ve sevginin verilmemesi, çocuğun sağlık bakımının yapılamaması, çocuktaki zeka sorunlarına paralel olmayan ondan aşırı beklenti

Devamını oku...
 
Panik Atak PDF Yazdır E-posta
Panik Atak 

Aşağıdaki semptomlardan dördünün (ya da daha fazlasının) birden başladığı ve 10 dakika içinde en yüksek düzeye ulaştığı, yoğun korku ya da rahatsızlık duyma döneminin olmasıdır.

  1. Çarpıntı, kalp atımlarını duyumsama ya da kalp hızında artma olması
  2. Terleme
  3. Titreme ya da sarsılma
  4. Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma duyumları
Devamını oku...
 
Ergenlik ve Gençlikte Öfke PDF Yazdır E-posta

Ergenlikte ve Gençlikte Öfke

  Öfke güçlü bir duygudur ve kolaylıkla zarar verici hale dönüşebilir. Öfkeli olduğunuz zaman, mantıklı iletişim kurmanız imkansız gibidir. Öfkenin doğruladığı şey, bir konuda çok üzülmüş olduğunuzdur.

 Öfke, enerjinin açığa çıkması olarak ele alınabilir. Ergenlerin sık sık yaşadıkları bir sorundur, çünkü kontrol etmeyi henüz öğrenmemişlerdir. Öfke çarçabuk alevlenebilir ve hızla sönebilir.

 Bu süreç, hızlı yaşanır. Öte yandan öfkenin altında yatan kırgınlık duygusu halledilmezse, en ufak bir kışkırtma , sorunların yeniden yaşanmasına neden olur.

Devamını oku...
 


İstatistikler

Üye : 18
İçerik : 224
Sayfa Gösterimi : 833517